De identiteit van Filios Scholengroep in vijfentwintig V-‘s

Elk schooljaar biedt nieuwe kansen. Soms zijn die broodnodig. Zo ook voor de kersverse Filios Scholengroep, en vooral zijn Osse filiaal Hertogin Johanna Locatie V. Dat was in 2015–2016 nog een trotse Nutsschool, maar gooide met de fusie met Primair SKO zowel zijn identiteit als organisatie te grabbel. Nu dat verlies genomen is, moet in 2016–2017 de balans hervonden worden.

De ‘V’-s van Verlies, Verlegenheid, Verbetering en Vergeving

Tijdens en direct na de fusie toonde geen van de betrokken bestuurders en toezichthouders zich op enige manier aanspreekbaar op de eigen rol in die beschamende vertoning. In het kader van een nieuwe ronde met nieuwe kansen moeten we het fusiedebacle achter ons laten, de consequenties daarvan aanvaarden, en vooruitkijken.

En wie weet. Misschien is er wel gereflecteerd? En heeft men lering getrokken uit de eerdere misstappen? Dat is toch de bedoeling en hoop van een school. Zeker van een lerende organisatie, zoals Filios beoogd te zijn. Hoever men is met het realiseren van die stevige ambitie zullen we hier onderzoeken.

Ik stel voor om dat didactisch verantwoord te doen aan de hand van vier activerende en hopelijk interessante puzzelopdrachten, en een afsluitende discussieopdracht.
Doet u mee?

De ‘P’ van Puzzel A (Instapniveau): Zoek de verschillen

We beginnen lekker eenvoudig met twee foto’s van de muurschildering op het speelgoedhok van onze locatie V.

Bekijk de foto’s goed en beantwoord de volgende vragen:
 • Van wanneer zijn beide foto’s (ongeveer)?
 • Ziet u de verschillen tussen vroeger en nu?
Voor extra punten:
 • Wat valt u op met betrekking tot de verschillen?

grafiti-schuurtje-oudennieuw.png

De verschillen en datums:
 • Boven: de oude vrolijke graffiti van vóór de fusie met de letters ‘NHJ-V’ (‘N’→‘NUTS’), die een paar weken geleden vervangen werd door de onderste variant.
 • Onder: de nieuwe strakke corporate art van ná de Filiosfusie, zonder de letter ‘N’.
Wat betreft de bonusvraag:
 • Dat de ‘N’ weg moest is duidelijk. Maar waarom is dan de neutrale Nuts-regenboog behouden? Die neutraliteit is toch hét kenmerk van het Nutsonderwijs? En waar is de ‘F’ van ‘Filios’, of het nieuwe logo? Ook bij mij was de herinnering aan ‘‘vroeger” al zo vaag geworden dat ik de foto er echt bij nodig had. En zelfs toen moest ik nog even goed kijken … knappe vormgeving! Je zou bijna gaan denken dat er niets veranderd is.
Dat leidt tot de verdiepingsvraag:
 • Gaat het hier om Zuivere Communicatie of boerenbedrog?

De ‘V’-s van Verborgen, Vervelend, Vernederend en Virus

Ook het nieuwe haastig in elkaar geknutselde meerjaren-schoolplan belooft weinig goeds. Het is een bijna ondoordringbare woordenbrij van veertig pagina’s die bol staat van de fouten, holle frasen en tegenspraak1. In het stuk wordt volop verwezen naar het “Strategisch Beleidsplan (SBP) van de Osse Nutsscholen“. Dat is door de fusie echter grotendeels irrelevant aangezien die organisatie –inclusief zijn strategie– opgehouden is te bestaan. Maar zelfs dat gaat mis; meteen in het voorwoord wordt abusievelijk verwezen naar het “SBP 2016-2020” en iets verderop weer naar “SBP 2015-2019“. Hier wordt natuurlijk de pre-fusie-planperiode 2011-2015 2 bedoeld. Een slordigheidje. Beschamend wordt het bij de passage:

“Na de fusie zijn de vijf [NUTS] scholen verder gegaan op grond van behoud van identiteit”
–Filios Scholengroep (september 2016) 1

Met één zin alle hoop vervlogen. En dat voor de komende drie jaar. Niet alleen heeft men blijkbaar niets geleerd en volhardt men in de leugen. Nog erger is dat het kwalijke fusiegedrag zich blijkbaar razendsnel verspreidt. Als een virus dat alle geledingen van onze geliefde schooltjes besmet. Zelfs onze directeur (voorzitter van de “werkgroep identiteit” ten tijde van fusie) doet er nu aan mee. Gewoon je kop in het zand steken, en willens en wetens je mensen voorliegen.

.figure-number { display: none; }

De ‘V’-s van Verdraaien, Verwarren, Voorliegen en Vrindendienst

Inmiddels is gebleken dat de fusie inderdaad vooral draaide om het vernietigen van enige vorm van identiteit. Twee van de architecten van de verwerpelijke strategie die men daarbij hanteerde mochten uiteindelijk de “commissie identiteit” bevolken3. Daaronder onze” voormalige NUT-GMR-voorzitter die voor zijn dubieuze inzet zelfs beloond werd met een baan als toezichthouder.

Het kan niet anders dan dat de commissieleden de verantwoordelijkheid hebben om erop toe te zien dat de leugen blijft regeren. Terwijl dat tijdens de fusie soms nog hard werken was –het leidde toen tot hoog oplopende conflicten– konden ze nadien hun investering van getoonde loyaliteit en bestuurlijke wendbaarheid ten gelde maken en genieten van het behaalde succes. En als de overige Filios-filiaalhouders zich net zo loyaal opstellen als de onze, kunnen ze het ook de komende tijd lekker rustig aan doen.

Misschien hebben ze zelfs tijd voor de volgende puzzel?

De ‘P’ van Puzzel B (Basisniveau): Zoek de ziel

Lukt het u om de «Ziel» van onze school te ontwaren tussen de tegenstellingen, onduidelijkheden en versprekingen in het schoolpan door?

Corporate Brochure Primair 2011 Schoolplan FHJ-V 2016-2019

zorgen voor kwalitatief goed basisonderwijs, gericht op doelen en opbrengsten

… verzorgt kwalitatief goed basisonderwijs, gericht op doelen en opbrengsten

We boren talentenoptimaal aan en benutten ze

Doel is om talenten optimaal aan te boren en te benutten

om van daaruit een optimale prestatie te leveren

om van daaruit een optimale prestatie te leveren

Toch nog moeilijker dan gedacht, hè?

De oplossing?:
 • Die staat er niet. De opdracht betreft een instinker!
  De “Ziel” van de F HJ-V, zoals onze directeur dat in zijn schoolplan noemt, blijkt inderdaad niet die van onze school, maar van de bestuurster van Primair SKO, Tineke Jansen. Het is een letterlijke kopie van tekst uit haar corporate brochure, nota bene van vijf jaar geleden!
Een extra hint:
 • De puzzel kan alleen opgelost worden door de tekst in het meerjarenplan erbij te nemen.
  Kijk of het u nu wel lukt …
De werkelijke oplossing:
 • In het meerjarenplan is een piepklein nieuw bijzinnetje toegevoegd. Dat zou de eigenheid van onze visie krachtig moeten onderstrepen:

“ … en te streven naar eigenaarschap, zelfstandigheidsbevordering en welbevinden.”
–Filios Scholengroep (september 2016) 1

Die op zich nastrevenswaardige doelen van eigenaarschap en zelfstandigheidsbevordering zijn echter bij voorbaat kansloos, zoals onze locatiedirecteur ook wel weet. Immers staan ze haaks op de werkelijkheid van het Filios-keurslijf4.

De ‘V’-s van Visie, Vereniging, Verkwanselen en Verschillen

Vandaar dat onze locatiedirecteur zich ook in de schoolgids (“jaarplan”) voor dit schooljaar in allerlei taalcreatieve bochten moeten wringen om ons en zijn personeel voor te houden alsof eigenheid door Tineke en de haren getolereerd zou worden5.

Tijd voor weer een nieuwe puzzel!

De ‘P’ van Puzzel C (Gevorderd niveau): Zoek de logica

Lees onderstaande teksten aandachtig door:
 • Zoek wat verschilt
Extra punten krijgt u:
 • wanneer u ook de gevolgen daarvan voor de betekenis van de tekst kunt duiden.
Gaat u voor de griffel?
 • Die kunt u verdienen wanneer u het lukt om de tekst zodanig te corrigeren dat die recht doet aan de veranderde realiteit.
Schoolgids NHJ-V 2014 Schoolgids FHJ-V 2016

… Door de jaren heen is de Maatschappij [tot Nut van ’t Algemeen] dan ook toonaangevend in onderwijswijs-[sic] vernieuwing en volksontwikkeling geweest.

… Door de jaren heen is de Maatschappij [tot Nut van ’t Algemeen] dan ook toonaangevend in onderwijswijs-[sic] vernieuwing en volksontwikkeling geweest.

De Nutsscholen worden tot het bijzonder neutraal onderwijs gerekend.

De Nutsscholen werden tot het bijzonder neutraal onderwijs gerekend.

Dit betekent dat iedereen, ongeacht zijn politieke of godsdienstige overtuiging, op onze scholen welkom is. …

Dit betekent dat iedereen, ongeacht zijn politieke of godsdienstige overtuiging, op onze scholen welkom is. …

De oplossing:
 • Er is slechts één woord veranderd: “worden“→”werden“.
Bonuspunten had u verdiend wanneer u had gezien dat:
 • door deze minieme tekstuele verandering, zijnde de aanpassing van de tijdsbepaling van één woord, het hele stuk plotsklaps onlogisch, incorrect en onvolledig is geworden.
  Immers zijn Nutsscholen altijd nog een vorm van bijzonder neutraal onderwijs, maar zijn onze scholen geen Nutsscholen meer. “Dit” in “Dit betekent” verwijst dus naar niets, waaruit volgt:

Dat Nutsscholen –dus niet onze scholen– nog steeds een vorm van bijzonder neutraal onderwijs zijn, betekent dus niets meer voor ons“.

Wat betreft de correctie-opdracht:
 • Als de tekst wel aan bovengenoemde kwaliteitseisen van logisch, correct en volledig had moeten voldoen, zou die ongeveer zo moeten luiden:
Schoolgids FHJ-V 2016 Schoolgids FHJ-V 2016: Gecorrigeerde variant

… Door de jaren heen is de Maatschappij [tot Nut van ’t Algemeen] dan ook toonaangevend in onderwijswijs-[sic] vernieuwing en volksontwikkeling geweest.

… Door de jaren heen is de Maatschappij [tot Nut van ’t Algemeen] dan ook toonaangevend in onderwijswijs-[sic] vernieuwing en volksontwikkeling geweest.

De Nutsscholen werden tot het bijzonder neutraal onderwijs gerekend.

De Nutsscholen zijn nog steeds een vorm van bijzonder neutraal onderwijs. Maar onze school is geen Nutsschool meer. Wij zijn nu juist een school voor algemeen bijzonder onderwijs. Daar hoort geen (Nutsachtige) neutraliteit bij.

Dat zie je (bijna) niet terug in onze naam of ons logo. Maar wel in de enorme wijzingen in onze juridische structuur (van vereniging naar stichting) en aansturing daarvan (eerst bepaalden ouders alles, nu Tineke Jansen). En in ons nieuwe personeelsbeleid. Als je bij ons komt werken kom je in onze Filios-banencarroussel terecht. En als die gaat draaien –omdat het moet of men het je gunt– dan is de kans dat je op één van onze vele katholieke scholen moet uitstappen maar liefst 66%!

Dit betekent dat iedereen, ongeacht zijn politieke of godsdienstige overtuiging, op onze scholen welkom is.

Dit betekent dat iedereen, mits hij de katholieke identiteit onderschrijft, op onze scholen kan komen werken. Alle leerlingen blijven gewoon welkom.6

Is het u tot nu toe gelukt? Dan is het de hoogste tijd om de lat wat hoger te leggen.

De ‘P’ van Puzzel D (Plus-niveau): Zoek de instinkers

Neem rustig de tijd om onderstaande tekst die aansluit op de tekst uit de vorige puzzel, door te nemen.

De vraag:
 • Zie u de vier instinkers?
Voor de excellentjes onder u:
 • Ontwaart u nog andere verborgen zaken?
Schoolgids NHJ-V 2014 Schoolgids FHJ-V 2016

… Dit betekent dat iedereen, ongeacht zijn politieke of godsdienstige overtuiging, op onze scholen welkom is.

… Dit betekent dat iedereen, ongeacht zijn politieke of godsdienstige overtuiging, op onze scholen welkom is.

Het verschil met openbare scholen is, dat op de Nutsscholen de ouders in belangrijke mate het beleid kunnen bepalen.

De brede identiteit van de school blijkt uit de statuten van de vereniging Departement Oss van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, die het beheer voert over de school.

Artikel 3: “Het doel van de vereniging is het maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen, in het bijzonder door het stichten en in stand houden van één of meer bijzondere scholen voor basisonderwijs in de Gemeente Oss, onafhankelijk van enig levensbeschouwelijke, politieke of economische groepering“.

Vanaf 1 januari 2016 zijn de 5 Osse Nutsscholen gefuseerd met de Scholen van Primair in de omliggende dorpen rondom Oss. Samen vormen zij de Filios Scholengroep. BS Hertogin Johanna maakt deel uit van de Filios Scholengroep.

Onder deze stichting vallen 15 scholen (5 algemeen bijzondere basisscholen en 10 katholiek[sic] basisscholen) …

De 5 Osse locaties zijn na de fusie verder gegaan met behoud van hun eigen algemeen toegankelijke identiteit.

Het bestuur van de school …

Het bestuur van de school …

De vier instinkers:
 1. Voorheen “bleek” de Nuts-identiteit “uit de statuten” van de “vereniging die het beheer voert“. Daarover konden alle ouders beslissen in de algemene ledenvergadering. De lokale vereniging was op zichzelf weer stevig gekaderd in de nationale Nutsvereniging.
  De nu gehanteerde “algemeen toegankelijke” identiteit blijkt nergens uit en is bovendien niet-bestaand. Wat die zou behelzen staat natuurlijk nergens. En is ook bij niemand bekend. Hij bestaat immers niet.
 2. Ook was die niet eigen; dat was immers de Nutsidentiteit.
 3. En de Nutsidentiteit was (en is) niet algemeen maar juist specifiek. Daarin onderscheidde de Nutters zich juist van de “algemenen”.
 4. En wat betreft de toegankelijkheid van “algemeen bijzondere” scholen (en dus niet van de niet-bestaande “algemeen toegankelijke“); dat is geen kwestie van smaak of (gekozen) identiteit, maar een wettelijke voorwaarde voor “uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs”.
De oplettende lezers onder ons –waaronder u– zouden ook de volgende addertjes onder het gras hebben ontdekt:
 1. Want zelfs al zou de nieuwe identiteit met de mooiste woorden beschreven zijn, dan zou dat formeel niets betekenen en geen enkel juridisch houvast geven. Immers heeft men er tijdens de fusie heel bewust voor gekozen alle zaken rondom de (niet RK-)identiteit als ‘beleidsvoornemens’ te omschrijven. Zo kan de alleenmachtige Filios-bestuurster daar op elk moment elke invulling aan geven die haar goeddunkt. De raad van toezicht hoeft dus ook nergens op toe te zien.
 2. Bovendien wordt de raadscommissie die dat zou moeten doen (niet toevallig) bevolkt door de twee vrinden met de meest dubieuze rollen en gedragingen in de fusie. En zelfs al zouden die twee tot inkeer komen (maar waarom zouden ze?), dan is de vraag op wat ze zouden moeten toezien? Er is wat de (niet-RK) identiteit betreft immers geen enkel toezichtkader meer.
 3. Overigens zijn de regels voor toezicht op de katholieke vestigingen wel solide gekaderd 6. Bovendien hebben onze katholieke broeders specifieke en bruikbare richtlijnen ontwikkeld voor dit soort beoogde samenwerkingen van confessioneel en niet-confessioneel 7. Van beide stukken en de betekenis daarvan voor de voorgenomen fusie, heb ik de identiteitscommissievoorzitter destijds op de hoogte gesteld. En hij de stuurgroep. Zo heeft hij me toen verzekerd.

Hoe dan ook staan de voorheen-NUT medewerkers en ouders/verzorgers nu definitief en volledig buitenspel.

De ‘V’-s van Verdienen, Vervormen, Verschraling en Visie

Primair had eerder al had laten zien haar eigen RK-identiteit te kunnen aantonen met het op gezette tijden plaatsen van een kerstboom in de gang en verspreiding van de (blijkbaar verplichte) tekst:

“Onze missie –zoals de statuten het zo duidelijk omschrijven– is het bevorderen van katholiek basisonderwijs …”
–Jansen, Tineke (2011)8

In handen van die club is nu ook de NUT-visie van “het maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen” verschraald tot enkelvoudig opbrengst-gericht werken. Waarbij met opbrengst exclusief gedoeld wordt op het (desnoods opgepoetste) feiten- en cijfermateriaal voor de inspectie. Al het andere –waaronder de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, medewerkers en omgeving– is nu hoogstens een toegestane bijvangst. In feite mag wat dat betreft alles, zolang de bestuurster en haar toezichtvrinden er maar geen last van hebben.

Bij onze ex-Nutsscholen heeft zich dus een ware visie-revolutie voltrokken, die door de fusiebestuurders nog moest doorgaan voor “breed gedragen”. De locatiedirecteur nuanceert dat beeld wederom als hij ons in zijn stuk een inkijkje in dat proces gunt:

“Voorafgaand aan het opstellen van het schoolplan 2016-2019 is met het team tijdens een [één!] plenaire vergadering de visie geëvalueerd en er is een sterkte-zwakte analyse gemaakt.”
–Filios Scholengroep (september 2016) 1

De ‘V’-s van Vertrouwen, Vrijheid, Verantwoordelijkheid en Verantwoording

Helemaal in lijn met de nieuwe weg; snel even met cryptische formuleringen de nieuwe visie erdoorheen jassen bij het personeel. Zou dat zijn wat bedoeld wordt met “De vier V’s van Filios” waarmee de school de autonomie van de leerkracht zou willen onderstrepen? Dat is in elk geval de boodschap die men lijkt te willen verkopen in het gênante nieuwe promofilmpje, dat –op naam en logo na– sprekend op het toenmalige Primair-filmpje lijkt9.

“De sleutel [voor het verbeteren van de kwaliteit] is de autonome leerkracht. …
De leerkracht krijgt de vier V’s: vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en verantwoording. …
Zo kan hij kinderen centraal stellen.
–Filios Scholengroep (21 januari 2016) 10

Wat? Staan nu de kinderen centraal? Ik dacht dat de opbrengst centraal stond? Net als het meisje uit het filmpje geloof ook ik er niets van en moet er —een beetje beschaamd— van giechelen.

de-vier-v-s-van-filios-scholengroep.png
Nee, natuurlijk staan niet de kinderen noch de cijfermatige opbrengst werkelijk centraal. Beiden zijn slechts noodzakelijke bedrijfsmiddelen om het comfort, de macht, het aanzien en/of geld van de gezegende in-crowd te dienen. De directeuren hebben in die constellatie het nakijken en worden onder druk gezet deel te nemen, als ze dat niet al spontaan doen. Daarmee kunnen leerkrachten weliswaar dezelfde vier ‘V’-s aan hun broek krijgen, maar is de inhoud van hun Filios-leerkrachtpakket toch heel anders:

 1. Vrijheid van de bestuurder om alle beleidszaken, inclusief het personeelsbeleid en de identiteit van uw organisatie, eenzijdig per onhoorbare hamerslag te kunnen aanpassen, zonder dat zij daarover u of ons iets hoeft te vragen, enige duidelijkheid hoeft te verschaffen of verantwoording hoeft af te leggen.
 2. Vertrouwen van directie, bestuur en toezichthouders dat u dat kritiekloos pikt en hen loyaal steunt bij het behalen van hun persoonlijke voordeeltjes en behoud van hun comfort; dat wordt immers ook van hen verwacht
 3. Verantwoordelijkheid die u moet nemen voor de operationele gevolgen daarvan, omdat u het onderwijs hebt uit te voeren en de dagelijkse confrontatie met leerlingen en hun ouders/verzorgers zult moeten aangaan.
 4. Verantwoording die u over die zaken naar ouders zal moeten afleggen, é naar de bestuurster als zij in het nauw komt, wilt uw carrièrekansen niet schaden.

Van de uitwerking naar medewerkers zijn we hierboven getuige geweest. Maar ook de communicatie met ouders/verzorgers is flink op de schop gegaan. Dat was nodig ook. Volgens de voormalig NUTS-bestuurder die onze scholen in de uitverkoop deed stonden wij al sinds 1992 buitenspel. In elk geval is ons nu enige mogelijkheid om aan de touwtjes te trekken middels het verenigingsbestuur of de algemene ledenvergadering ontnomen. Al liet Tineke zich daarover bij de fusieaftrap heel wat anders ontvallen (“Slechts één reactie vanuit de ouders? Dan zal alles wel heel duidelijk geweest zijn, haha …”), lijkt het tij nu voor ons gekeerd. Filios neemt ons nu gelukkig wel serieus. Hoe? Door ons de eretitels als “educatief partner”, ‘‘strategisch partner” of zelfs ‘‘natuurlijke partner” te gunnen.

Laten we middels een extra discussie-opdracht die communicatiestrategie verder uitdiepen (niet voor punt).

Discussie: Op welke manier partneren u en Filios?

De Primair-bestuurster was wel blij was met het filmpje dat ze middenin het fusietraject had besteld. Zo zeer, dat ze het toen ook al aandurfde een voorsprongetje op “een toekomstig PR-traject” te bestellen, ofwel ons nieuwe Filios-filmpje:

“… mooie woorden en beelden … die de doelgroepen [ouders, medewerkers en leerlingen] ‘pakken‘. … Top! …
In een volgend … PR [traject] gaan we [Zuiver C] zeker weer benaderen.”
–Elbers, Joris & Jansen, Tineke (29 juni 2015)11

Opdracht:
 • Bekijk het (nieuwe) promofilmpje nog eens.
 • Zorg er voor dat u zich ditmaal niet laat “pakken”, immers geldt “een gewaarschuwd mens telt voor twee”!
 • Lees vervolgens onderstaande teksten van twee ex-Nutslocatiedirecteuren goed door:

“T.a.v. communicatie hebben we de lijnen afgesproken waarlangs deze moet plaatsvinden. Het communicatieplan staat niet op de site. [Waarnemend locatiedirectrice] wil een algemeen stukje schrijven … over de communicatie tussen ouders en school …, refererend naar de comminicatie[sic] zoals die in het verleden plaatsvond. …
T.a.v. PR; door [Zuiver C] zal in kaart gebracht worden waar de kracht van de [voormalige Nutsscholen] in zit. … Tineke Janssen heeft het budget … al goedgekeurd.”
–Filios Scholengroep (januari 2016)4

“Samenwerken, de wijze van met elkaar omgaan en op een positieve manier problemen leren oplossen vanuit een open communicatie.”
–Ven, Henk van de (september 2016)5

De volgende discussievragen kunt u bespreken met mede-ouders/verzorgers. Zorg er dan wel voor dat iedereen aan het woord komt en gehoord wordt. Ieder moet zijn mening kunnen uitspreken. Soms is dat zelfs de moeite waard!

Discussievragen:
 • Zie u zichzelf meer als educatief of juist als strategisch partner?
 • Hoe zou u het best “in uw kracht” gezet kunnen worden in die rol?
 • In hoeverre deed de communicatie “in het verleden” daar afbreuk aan?
 • In hoeverre wordt dat verbeterd door de nieuwe communicatie in de vorm van PR?
 • Is die na de fusie meer open en transparant geworden, of juist niet?
 • Wat wordt in dat kader bedoeld met “een open communicatie” in het aangehaalde schoolplan?
 • Waarom denkt u dat die “lijnen” zo “afgesproken” zijn?
 • Wat denkt u dat er in het “communicatieplan” staat?
 • Waarom zou dat niet met ons gedeeld worden?

De ‘V’ van Verwachtingen

We konden het verwachten. Bestuur en toezichthouders van Filios volharden in hun onverantwoordelijke gedrag, geven zich andermaal geen rekenschap daarvan, terwijl een enkeling uit de in-crowd zich zelfs schaamteloos heeft laten promoveren tot lid van de raad van toezicht!

In Geffen is het dus “business-as-usual”. Dat betekent dat we uit kunnen kijken naar meer en nog hardere realisaties (nieuwbouw en/of nieuwe fusies?) van de ambitie “een belangrijke speler in de onderwijsmarkt” te willen zijn, zoals Jansen en de haren dat uitdragen.

Zou dat zijn waarom oud-burgemeester Klitsie stilletjes geïnstalleerd werd als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht? Of is hij juist benoemd om hen aan de haren uit de modder van de vriendjespolitiek te trekken? De toekomst zal het (ons) leren.

Vanzelfsprekend heeft het virus zich inmiddels ook uitgebreid naar onze locaties en betreurenswaardige locatiedirecteuren. Toch ontslaat dit ook hen niet van het nemen van hun verantwoordelijkheid als schoolleider. Die mede door hun bestuurder zelf zo eenvoudig en treffend verwoord is in de code goed bestuur:

Artikel 14 – Leidraad schoolbestuur, lid 2: Het schoolbestuur handelt en besluit integer en rechtmatig, ten minste in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en draagt zorg voor een integere bedrijfsvoering.”
–PO-raad (2014)12

Maar ook wij als ouders/verzorgers van hun leerlingen zijn kennelijk besmet geraakt. Immers stonden wij erbij en keken ernaar toen de dame/heren hun als fusie verpakte coup doorvoerden. Zolang wij als “educatief partners” die ziekte ook onder de leden hebben, hoeven de bestuurder en haar toezichthouders zich –zelfs als ze de code met voeten treden– nergens zorgen over te maken.
Laat dat maar aan onze kinderen over!

Ronald van Engelen
Oss, 17 september 2016

Voetnoten:

1

Ven, Henk van de (september 2016).
Schoolplan 2016-2019 Basisschool Hertogin Johanna Loc. V.
Oss/Geffen, Filios Scholengroep.
Online geraadpleegd van
www.nhj-v.nl/downloads/henk/2016/schoolgids_2016-2017/SCHOOLPLANLOCV_2016-2019.pdf

2

Berg, Luuth van den (september 2011).
Strategisch Beleidsplan van de Osse Nutsscholen 2011-2015.
Oss: Osse Nutsscholen.
Online geraadpleegd van
nhj-v.nl/downloads/info/2014/Organisatie/Downloads/Strategisch_beleidsplan_Nut_Oss_2011-2015_14.11.11_def._versie.pdf

3

Filios Scholengroep (september 2016).
Raad van toezicht (commissie identiteit).
Online geraadpleegd van
sites.google.com/a/filiosscholengroep.nl/filiosscholengroep/over-filios/organisatiestructuur/raad-van-toezicht (De heren bleken vorig jaar snel beledigd te zijn, dus heb ik hun namen hier weggelaten.)

4

Filios Scholengroep (januari 2016).
Notulen MR De Lockaert januari 2016.
Online geraadpleegd van
www.lockaert.nl/downloads/marja/2016/2016-01-19_Notulen_MR__Lockaert_definitief.doc

5

Ven, Henk van de (september 2016).
Schoolgids 2016-2017 Basisschool Hertogin Johanna Loc. V.
Oss/Geffen, Filios Scholengroep.
Online geraadpleegd van
www.nhj-v.nl/downloads/henk/2016/schoolgids_2016-2017/SCHOOLPLANLOCV_2016-2019.pdf

6

College Bisschoppelijk gedelegeerden voor het Katholiek Onderwijs (1987).
Algemeen Reglement voor het katholiek Onderwijs.
Online geraadpleegd van
www.bisdomdenbosch.nl/Onderwijs/Documents/algemeen%20reglement%20voor%20het%20katholiek%20onderwijs.pdf

7

Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) (2014).
Besturen en Samenwerken.
Woerden: Nederlandse Katholieke Schoolraad.
Online geraadpleegd van
www.nksr.nl/images/docs/Bestuur_ en_samenwerken.docx

8

Engelen, Ronald van (17 september 2014).
Identiteitscrisis – Reactie op brief aankondiging verkenningstraject intensivering van bestuurlijke samenwerking Primair/NUT.
Online geraadpleegd van
lacocina.nl/prut/2014-09-17-rvengelen-brief-reactie-publicatie.pdf

9

Zuiver C (april 2015).
Communicatie rondom strategisch beleidsplan Primair.
Online geraadpleegd van
www.zuiver-c.nl/portfolio-item/communicatie-rondom-beleidsplan/. De bijbehorende film is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=Z4sZEel6N70

10

Filios Scholengroep (21 januari 2016)
Filios Scholengroep sneltekenfilm.
Geffen: Filios Scholengroep.
Online geraadpleegd van
https://www.youtube.com/watch?v=tOM1PlNKrvs

11

Elbers, Joris & Jansen,Tineke (29 juni 2015).
Aanbevelingsbrief Zuiver C.
Online geraadpleegd van
www.zuiver-c.nl/wp-content/uploads/2014/09/Aanbeveling-Primair.pdf

12

PO-raad (27 november 2014).
Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.
Utrecht: PO-raad.
Online geraadpleegd van
www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *